BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

---o0o---


I. Điều Khoản

Mu Bá Vương cung cấp cho mọi người trò chơi trực tuyến “MU Online – Xứng Danh Anh Hùng” dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này. Khi tham gia trò chơi MU Online – Xứng Danh Anh Hùng Việt Nam đồng nghĩa với việc người chơi đã chấp nhận toàn bộ điều khoản và điều kiện trong Bản Thỏa Thuận.

Các điều khoản thoả thuận sau đây và tất cả các văn bản có liên quan được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm thể hiện rõ ràng mong muốn của phía Công Ty Mu Bá Vương đối với người chơi.

Những đề mục trong bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ chỉ mang tính qui ước và không có tính pháp lý, giao kèo hay ý nghĩa nào khác.

II. Hiệu Lực Bản Thỏa Thuận

1. Xác nhận

Khi bạn tham gia vào dịch vụ trực tuyến “MU Online – Xứng Danh Anh Hùng” đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản mà Công Ty Mu Bá Vương đưa ra.

2. Hiệu lực

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng dịch vụ và hiệu lực của nó sẽ kéo dài cho đến khi bạn hủy bỏ tư cách thành viên hoặc tài khoản của bạn đã hết thời hạn sử dụng. Bản Thoả Thuận này không thay thế bất cứ điều khoản nào khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty thứ ba.

3. Sửa đổi:

Mu Bá Vương có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các điều khoản của Bản Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên trang chủ của “MU Online – Xứng Danh Anh Hùng”. Bạn có thể xem nội dung của Bản Thỏa Thuận khi truy cập vào trang chủ MU Online – Xứng Danh Anh Hùng Việt Nam.

III. Mô Tả Dịch Vụ

(Mu Bá Vương) phân phối, lưu hành dịch vụ “MU Online – Xứng Danh Anh Hùng”, một trò chơi trực tuyến nhập vai được phát triển bởi Storm Entertainment.

Để có thể sử dụng được dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cài đặt chương trình mà chúng tôi cung cấp và đăng ký tài khoản tại trang chủ / (Mu Bá Vương có quyền thay đổi đường dẫn liên kết của trang chủ bất cứ lúc nào).

Lưu ý: Bạn phải chịu toàn bộ chi phí sử dụng khi